Privacy beleid

De informatie die op deze website kan worden verzameld, is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw aanvraag door TECHPROOF. Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

– Om een kandidatendossier op te stellen, dit dossier helpt TECHPROOF bij het selectieproces.

– Om u relevantie informatie te kunnen bieden op onze website.

 

Alleen als u door uw registratie, of een latere wijziging daarvan, toestemming hebt gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens aan derden, dat wil zeggen niet aan ons gelieerde bedrijven, doorgeven. Anders dan in de hiervoor beschreven gevallen vindt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming geen doorgifte aan derden van uw persoonsgegevens plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvan u gebruik wenst te maken, of indien wij hiertoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.

 

Beveiliging gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in uw persoonlijke map in ons recruitmentsysteem. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Toegang tot uw gegevens

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met marloes@techproof.nl

U heeft tevens het recht om TECHPROOF op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken of wel te verzoeken om de persoon gegevens te verwijderen uit onze administratie.

 

Gelijke kansen

TECHPROOF is een werkgever die zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van bijvoorbeeld geslacht, burgerlijke staat, ras, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, leeftijd, e.a.